Harrastusavustuksen ja vapaaoppilaspaikkojen haku syyslukukaudelle 2023

Taidekoulu Estradin harrastajat voivat hakea Lappeenrannan kaupungin harrastusavustusta. Avustus on tarkoitettu lappeenrantalaisille vähävaraisten perheiden alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Avustus myönnetään taloudellisin perustein. Avustus on suuruudeltaan max. 300 €/oppilas/lukukausi. Tukea voidaan myöntää vain yhden harrastuksen perustoimintaan kohdistuviin kustannuksiin.

Lisäksi Taidekoulu Estradilla on vapaaoppilaspaikkoja viisi/lukuvuosi ja ne on ensisijaisesti tarkoitettu lapsille ja nuorille. Vapaaoppilaspaikkaa voivat hakea myös lähikunnissa asuvat harrastajat. Mikäli hakemuksia tulee paljon, voidaan vapaaoppilaspaikkojen sijaan myöntää maksuhuojennusta -50% lukukausimaksusta enintään kymmenelle oppilaalle.

Molemmat tukimuodot on tarkoitettu vähävaraisille perheille ja ne myönnetään taloudellisin perustein siten, että
ensisijaisessa asemassa ovat kaikkein heikoimmassa taloudellisessa tilanteessa olevat hakijat. Tuen tarvetta on mahdollisuus perustella esim. huoltajan työttömyyteen, työkyvyttömyyteen, yksinhuoltajuuteen tai muihin taloudellisiin haasteisiin vedoten.

Sekä harrastusavustusta että vapaaoppilaspaikkaa/maksuhuojennusta anotaan yhdeksi lukukaudeksi kerrallaan tästä linkistä löytyvällä lomakkeella. Kevätlukukauden hakemus liitteineen toimitetaan ma 11.9.2023 mennessä sähköpostilla rehtori Anu Myllyniemelle anu.myllyniemi@taidekouluestradi.fi tai paperisena toimistoon. Päätöksen harrastusavustuksen tai vapaaoppilaspaikan myöntämisestä tekee Etelä-Karjalan Estradi ry:n hallitus.