Harrastusavustuksen ja vapaaoppilaspaikkojen haku kevätlukukaudelle 2022

Taidekoulu Estradin harrastajat voivat hakea Lappeenrannan kaupungin harrastusavustusta. Avustus on tarkoitettu lappeenrantalaisille vähävaraisten perheiden alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Avustus myönnetään taloudellisin perustein. Avustus on suuruudeltaan max. 300 €/oppilas/lukukausi. Tukea voidaan myöntää vain yhden harrastuksen perustoimintaan kohdistuviin kustannuksiin.

Perheen tulo- ja varallisuusrajojen arvioinnissa käytetään Lappeenrannan kaupungin www-sivulla olevaa harrastusavustuslaskuria https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Paatoksenteko-ja-talous/Talous/Harrastusavustukset.
Jos pienituloisuusraja ei täyty, hakijalla on mahdollisuus perustella tuen tarvetta huoltajan työttömyyteen, työkyvyttömyyteen, yksinhuoltajuuteen tai muihin taloudellisiin haasteisiin vedoten.

Lisäksi Taidekoulu Estradilla on vapaaoppilaspaikkoja viisi/lukuvuosi ja ne on ensisijaisesti tarkoitettu lapsille ja nuorille. Vapaaoppilaspaikkaa voivat hakea myös lähikunnissa asuvat harrastajat. Mikäli hakemuksia tulee paljon, voidaan vapaaoppilaspaikkojen sijaan myöntää maksuhuojennusta -50% lukukausimaksusta enintään kymmenelle oppilaalle. Vapaaoppilaspaikka/ maksuhuojennus myönnetään taloudellisin perustein siten, että ensisijaisessa asemassa ovat kaikkein heikoimmassa taloudellisessa tilanteessa olevat hakijat.

Sekä harrastusavustusta että vapaaoppilaspaikkaa/maksuhuojennusta anotaan yhdeksi lukukaudeksi kerrallaan tästä linkistä löytyvällä lomakkeella. Kevätlukukauden hakemus liitteineen toimitetaan rehtorille ma 7.2.2022 mennessä osoitteeseen ulla.sarkinen@taidekouluestradi.fi tai paperisena tomistoon. Päätöksen harrastusavustuksen tai vapaaoppilaspaikan myöntämisestä tekee Etelä-Karjalan Estradi ry:n hallitus.