Harrastusavustuksen ja vapaaoppilaspaikan hakeminen syksy 2024

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN HARRASTUSAVUSTUS

Kevätlukukauden harrastusavustusta voit hakea 16.9.2024 mennessä. Harrastusavustus myönnetään kevätlukukaudelle 2024. Lappeenrannan kaupungin rahoittaman harrastusavustuksen harrastajia koskevat kriteerit ovat seuraavat:

Harrastajan kotikunta on Lappeenranta ja harrastaja on alle 18-vuotias. Harrastajalla on voimassa oleva tai alkamassa oleva harrastus rekisteröidyssä seurassa, järjestössä, yhdistyksessä, säätiössä tai taiteen perusopetusta järjestävässä yksikössä, jolla on sopimus kaupungin kanssa ja joka toimii Lappeenrannassa. Tukea voidaan myöntää vain yhden harrastuksen perustoimintaan kohdistuviin kustannuksiin/lapsi/vuosi. Perusharrastustoiminnaksi lasketaan lasten tai nuorten viikoittainen /säännöllinen harrastaminen ohjatussa harrastustoiminnassa. Harrastusavustus voidaan myöntää lukukausi-, kuukausi ja kausimaksuihin todellisten kulujen perusteella. Tuki voi olla enintään 50 euroa/kk/lapsi ja enintään 600 euroa/vuosi/lapsi (300 euroa/lukukausi). Perheen tulo- ja varallisuusrajojen arvioinnissa käytetään yleisiä ehtoja pienituloisten rajoista. Jos pienituloisuusraja ei täyty, hakijalla on mahdollisuus perustella tuen tarvetta huoltajan esimerkiksi työttömyyteen, työkyvyttömyyteen, yksinhuoltajuuteen tai muihin taloudellisiin haasteisiin vedoten.

Harrastusavustuksen haku tapahtuu oheisella lomakkeella (hobby allowance form in english), joka toimitetaan 16.9.2024 mennessä rehtori Anu Myllyniemelle anu.myllyniemi@taidekouluestradi.fi

TAIDEKOULU ESTRADIN VAPAAOPPILASPAIKKA

Taidekoulu Estradin innostuneille ja motivoituneille oppilaille voidaan myöntää vapaaoppilaspaikkoja. Vapaaoppilaspaikka myönnetään lukukauden ajaksi. Vapaaoppilaspaikkaa voivat hakea kaikki oppilaat kotikunnasta riippumatta. Vapaaoppilaspaikan haku tapahtuu oheisella lomakkeella, joka toimitetaan 26.1.2024 mennessä rehtori Anu Myllyniemelle anu.myllyniemi@taidekouluestradi.fi Vapaaoppilaspaikka voidaan myöntää myös osittaisena.

Päätökset harrastusavustuksen ja vapaaoppilaspaikan myöntämisestä tekee Etelä-Karjalan Estradi ry:n hallitus.