Kehittämishankkeet

Erityistä tukea tarvitsevat oppijat taiteen perusopetuksessa

Erityistä tukea tarvitsevat oppijat taiteen perusopetuksessa on Opetushallituksen tukema pedagoginen hanke, jossa kehitetään ’Yhdessä onnistumisen käytänteet’ Taidekoulu Estradille.

Toisin sanoen

Toisin sanoen on Opetushallituksen tukema pedagoginen hanke, jossa vahvistetaan taiteen perusopetuksen monilukutaitoa ja monitaiteisuutta edistäviä käytäntöjä ja oppimisympäristöjä. Hanke kumppaneina ovat Helsingin kuvataidekoulu ja Lappeenrannan tanssiopisto.