Alle kouluikäisten opetus

Taidekoulu Estradilla harrastuksen voi aloittaa jo alle kouluikäisenä.

Musiikin, sirkuksen ja teatterin perustaitoja ja ilmaisua harjoitellaan leikin ja mukavan tekemisen kautta! Voit ilmoittautua oppilaaksi osoitteessa estradi.eepos.fi. Lisätietoja alle kouluikäisten opetuksesta saat osoitteesta taidekouluestradi@taidekouluestradi.fi.

Alle kouluikäisten opetus lukuvuonna 2023-2024:

Bändiaapinen 1 (5-8 -v.) ma klo 16.15-17
Bändiaapinen 2 (5-8 -v.) ma klo 17-17.45

Bändiaapisissa musiikkia opiskellaan laulaen, kuunnellen, soittaen ja leikkien. Yhdessä musisoiden kehittyvät myös sosiaaliset ja ryhmässä toimimisen taidot. Bändiaapisessa tutustutaan rytmisoitinten ohella bändisoittimiin – bassoon, kitaraan, pianoon ja rumpuihin – ja tavoitellaan näin myös oman soitinvalinnan muodostumista ja kiinnostuksen heräämistä jatko-opintoihin.

Taidekaruselli (5-6 -v.)

Taidekaruselli on hauska tapa tutustua leikin kautta Taidekoulu Estradilla opetettaviin taidelajeihin. Toiminta nivoutuu tarinallisiin kokonaisuuksiin, joihin osallistujat pääsevät mukaan kokeilevan tekemisen kautta. Samalla musiikki, teatteri ja sirkus tulevat tutuiksi. Taidekaruselli auttaa löytämään itseä kiinnostavan taiteen lajin.

Vauvasirkus-kurssi (8 kertaa) ti 31.10-16.12.2023 klo 9.30-10.15
Taaperosirkus-kurssi 1–2 -v. (8 kertaa) ti 22.8–10.10.2023 klo 19.30-10.15

Vauvasirkus ja taaperosirkus ovat lapsen ja aikuisen yhteistä, virikkeellistä ja vuorovaikutuksellista toimintaa, jossa tavoitteena on lujittaa lapsen ja vanhemman yhdessä tekemisen taitoja. Vauva- ja taaperosirkuksessa tutustutaan eri sirkuslajeihin, kuitenkin niin että eteneminen tapahtuu täysin lapsen ehdoilla.

Kurssilla liikutaan, kiikutaan, lorutellaan ja leikitään yhdessä vauvan kanssa. Kurssilla on etukäteen laadittu toimintasuunnitelma, mutta tapaamiskerrat muotoutuvat osallistujien ja heidän toiveittensa mukaan.

Vauvasirkus- ja taaperosirkuskurssien tavoitteena on kehittää lapsen ja vanhemman kehonhallintaa, tasapainoaistia sekä lisätä aikuisen tietotaitoa pienen lapsen liikkumisen mahdollisuuksista.

Kumpikin kurssi sisältää 8 tapaamiskertaa.

Perhesirkus I (2-3-v.) la klo 9.45-10.30
Perhesirkus II (3-4 -v.) la klo 9.45-10.30
Perhesirkus III (4-8 -v.) la klo 10.45-11.30

Perhesirkus on lasten ja aikuisten yhteistä – virikkeellistä ja vuorovaikutuksellista toimintaa, jossa tavoitteena on lujittaa yhdessä tekemisen ja liikkumisen taitoja. Perhesirkuksessa tutustutaan eri sirkuslajeihin, kuitenkin niin, että eteneminen tapahtuu lasten ehdoilla. Perhesirkustunneilla liikutaan; juostaan, hypitään ja leikitään yhdessä lapsen kanssa. Kurssilla on etukäteen laadittu toimintasuunnitelma, jonka mukaan opetus etenee. Perhesirkuksen tavoitteena on kehittää lapsen ja vanhemman kehonhallintaa ja tasapainoaistia sekä lisätä yhdessä liikkumisen mahdollisuuksia.

Temppusirkus I (4-5 -v.) ke 17.15-18.15
Temppusirkus II (5 -6 -v.) ke 17.15-18.15
Temppusirkus III (5-6 -v.) ke 18.15-19.15
Temppusirkus IV (eskarit) ke 18.15-19.15

Temppusirkusryhmissä siirrytään harjoittelemaan pitkäkestoisesti ryhmän kanssa ilman oman huoltajan läsnäoloa. Leikkien ja pelien kautta harjoitellaan motorisia perustaitoja. Samalla opetellaan uusia sirkustemppuja eri sirkuslajien joukosta.