Sirkuslinja

Kaiken ikäiset voivat oppia sirkustaitoja. KANNATTAA KOKEILLA!

Taidekoulu Estradin sirkuslinjalla toiminnan tavoitteena on laadukkaan sirkusharrastuksen edistäminen, ylläpitäminen ja kehittäminen.

Tarjoamme laajan oppimäärän mukaista sirkustaiteen perusopetusta lapsille ja nuorille. Opetettavat sirkuslajit ovat akrobatia, ilma-akrobatia, tasapainoilu ja jongleeraus, jonka lisäksi keskitytään kunkin sirkuslajin alalajeihin ja mahdollisuuksien mukaan kurssimuotoisesti myös erikoisempiin ja harvinaisempiin sirkuslajeihin.

Taiteen perusopetuksen lisäksi tarjoamme sirkustaiteen opetusta ja taidekasvatusta vauva-, taapero- ja perhesirkuksen muodoissa, kuten myös aikuissirkusryhmissä.

Lukukausittain etenevä sirkustaiteen opetus koostuu 34 opetusviikosta, jaksottuen syys- (16 opetusviikkoa) ja kevätlukukausiin (18 opetusviikkoa). Tämän lisäksi järjestämme kaiken ikäisille tiiviskursseja, työpajoja, leirejä, tyhy-päiviä ja tutustumiskäyntejä.

Taidekoulu Estradin sirkuslinja tarjoaa kaikille oppilailleen esiintymismahdollisuuksia ja oppilaamme esiintyvät vuosittain Taidekoulu Estradin näytöksissä, demoilloissa, kevätjuhlissa, kuten myös lukuisissa tilausesityksissä.

Taidekoulu Estradin sirkuslinja tekee aktiivista yhteistyötä SuomenNuorisosirkusliiton kanssa ja sirkuslinjan oppilaat ovat vuosien saatossa osallistuneet niin kansallisiin kuin kansainvälisiinkin tapahtumiin leireillen, kouluttautuen kuin esiintyen.