Bändilinja

Soittamisen ja laulamisen iloa bändilinjalla!

Bändilinja tarjoaa kaikenikäisille ja lähtötasoltaan eri vaiheessa oleville oppilaille soitin- ja bändiopetusta rytmimusiikissa. Opetus rohkaisee iloitsemaan musiikista ja kehittämään oman instrumentin hallintaa. Se kannustaa omaan ilmaisuun sekä musiikin kokemiseen yhdessä erilaisissa bändeissä ja yhtyeissä.

Oppilas saa tasolta toiselle etenevää opetusta valitsemassaan instrumentissa (laulu, kitara, basso, piano/koskettimet, saksofoni, klarinetti, trumpetti, rummut). Tämän lisäksi oppilas voi valita itselleen jonkin yhtyeen tai bändin, osallistua pop/jazzteorian opetukseen tai kartuttaa musiikillisia taitojaan sivuinstrumentin opinnoilla. Nyös erilaiset workshopit, esiintymiset, musiikkiprojektit ja taiteidenväliset yhteistyöproduktiot kuuluvat bändilinjan toimintaan ja opetussuunnitelmaan.

Oppilaan omat tavoitteet ja mieltymykset musiikin suhteen huomioidaan opetuksen järjestämisessä ja tavoitteiden asettamisessa. Oppilaalla on mahdollisuus suorittaa bändilinjalla niin perus- kuin syventävät opinnot musiikin laajan oppimäärän mukaan. Syventäviin opintojen päätteeksi oppilas valmistaa lopputyön, jonka voi toteuttaa esimerkiksi konserttina.


Bändilinjan opetustarjonta

Musiikin varhais-iän opinnot – BÄNDIAAPINEN n. 5-8 -vuotiaille ma klo 16.45-17.30 ja ma klo 17.30-18.15 op Henri Vahvanen

Perus- ja syventävien opintojen laulu/soittotunti 30/45min

 • pop/jazzlaulu op Sonja Salla ja Elisa Pellinen
 • saksofoni op Lassi Talasmo
 • klarinetti op Lassi Talasmo
 • trumpetti op Tero Savolainen
 • pop/jazzpiano op Ani Hassinen
 • sähkökitara op Jyri Kangastalo
 • sähköbasso op Jyri Kangastalo
 • rummut, perkussiot op Henri Vahvanen

Bänditoiminta & yhtyeet

 • Bändikylvyt = bändisoiton kokeiluperiodit op Lassi Talasmo
 • säännöllinen bänditoiminta lapsille, nuorille ja aikuisille op Juho Lätti
 • Projektibändi  op Jyri Kangastalo
 • Puhallinsoitinyhtye ti klo 18-19 op Lassi Talasmo
 • Perkussioyhtye to klo 19-20 yhteissoitosta ja rytmisoittimista kiinnostuneille! op Henri Vahvanen
 • Poppislauluryhmä 1 ma klo 16.45-17.30 (7-9v) op Ulla Särkinen
 • Poppislauluryhmä 2 ma klo 15.45-16.45 (10-13v) op Ulla Särkinen

Poppislauluryhmät ovat laulamiseen innostavia ryhmiä, joissa saa laulaa yhdessä toisten kanssa tai halutessaan kokeilla yksinlaulamista. Opitaan yhdessä tekemällä myös musiikin perusteita!

Pop/jazzmusiikin teoria

 • Pop/jazzmusiikin teoria 1 ma klo 17.30-18.30 op Ani Hassinen
 • Pop/jazzmusiikinteoria 2 (jatkoryhmä) ke 19.30-20.30 op Juho Lätti

Pop/jazzmusiikin teoria tunneilla opitaan yhdessä toimien perustietoja ja -taitoja musiikin eri osa-alueilta, rytmeistä, nuotinluvusta, sävellajeista, soinnuista jne. Käytännön yhdistäminen teoriaopetukseen on oleellinen osa oppimista!