Bändilinja

Soittamisen ja laulamisen iloa bändilinjalla!

Bändilinja tarjoaa kaikenikäisille ja lähtötasoltaan eri vaiheessa oleville oppilaille soitin- ja bändiopetusta rytmimusiikissa. Opetus rohkaisee iloitsemaan musiikista ja kehittämään oman instrumentin hallintaa. Se kannustaa omaan ilmaisuun sekä musiikin kokemiseen yhdessä erilaisissa bändeissä ja yhtyeissä.

Oppilas saa tasolta toiselle etenevää opetusta valitsemassaan instrumentissa (laulu, kitara, basso, piano/koskettimet, saksofoni, klarinetti, trumpetti, rummut). Tämän lisäksi oppilas voi valita itselleen jonkin yhtyeen tai bändin, osallistua pop/jazzteorian opetukseen tai kartuttaa musiikillisia taitojaan sivuinstrumentin opinnoilla. Nyös erilaiset workshopit, esiintymiset, musiikkiprojektit ja taiteidenväliset yhteistyöproduktiot kuuluvat bändilinjan toimintaan ja opetussuunnitelmaan.

Oppilaan omat tavoitteet ja mieltymykset musiikin suhteen huomioidaan opetuksen järjestämisessä ja tavoitteiden asettamisessa. Oppilaalla on mahdollisuus suorittaa bändilinjalla niin perus- kuin syventävät opinnot musiikin laajan oppimäärän mukaan. Syventäviin opintojen päätteeksi oppilas valmistaa lopputyön, jonka voi toteuttaa esimerkiksi konserttina.


Bändilinjan opetus 2024-2025

Musiikin varhaisiän opinnot – BÄNDIAAPINEN 5-8 -vuotiaille 

 • Bändiaapiset 1 ma klo 16.15-17

Perus- ja syventävien opintojen laulu/soittotunti 30/45min

 • pop/jazzlaulu op Sonja Kangastalo
 • saksofoni ja huilu op Stina Myllys ja Lassi Talasmo
 • klarinetti op Lassi Talasmo
 • trumpetti op Tero Savolainen
 • pop/jazzpiano op Ani Hassinen
 • sähkökitara op Jyri Kangastalo
 • sähköbasso op Jyri Kangastalo
 • sähkökitara op Juho Peltonen
 • rummut, perkussiot op Henri Vahvanen

Bänditoiminta & yhtyeet

 • Bändikylvyt = bändisoiton kokeiluperiodit op Jenni Keränen
 • säännöllinen bänditoiminta lapsille, nuorille ja aikuisille op Jenni Keränen
 • Projektibändi  op Jyri Kangastalo
 • Estradin Pultti -puhallinsoitinyhtye ma klo 16.00-17.00 op Stina Myllys
 • Perkussioyhtye to klo 19.15-20.15 yhteissoitosta ja rytmisoittimista kiinnostuneille! op Henri Vahvanen
 • Poppislauluryhmä ti klo 17.45-18.30 (9-12-v) op Sonja Kangastalo

Poppislauluryhmä on laulamiseen innostavia ryhmiä, joissa saa laulaa yhdessä toisten kanssa tai halutessaan kokeilla yksinlaulamista. Opitaan yhdessä tekemällä myös musiikin perusteita!

Pop/jazzmusiikin teoria

 • Pop/jazzmusiikin teoria 1 ma klo 17.30-18.30 op Stina Myllys
 • Pop/jazzmusiikinteoria 2 (jatkoryhmä)

Pop/jazzmusiikin teoria tunneilla opitaan yhdessä toimien perustietoja ja -taitoja musiikin eri osa-alueilta, rytmeistä, nuotinluvusta, sävellajeista, soinnuista jne. Käytännön yhdistäminen teoriaopetukseen on oleellinen osa oppimista!