Kehittämishankkeet

Arvioinnin työkalupakki

Arvioinnin työkalupakki on Taidekoulu Estradin pedagoginen kehittämishanke, jota rahoittaa Opetushallitus. Hankkeen tavoitteena on  luoda sopivat ja käytännölliset työkalut Taidekoulu Estradin uusien opetussuunnitelmien arviointikriteerien mukaiseen oppilasarviointiin. Hanke jatkuu 30.6.2021 asti.

Osallisuuden ja oppilaiden vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen Taidekoulu Estradilla

Osallisuuden kehittämisen pedagogisessa hankkeessa edistetään ja kehitetään oppilaiden mahdollisuuksia vaikuttaa omaan harrastukseensa ja harrastusympäristöönsä. Opetushallituksen rahoittama hanke käynnistyi syyslukukaudella 2020 ja jatkuu 31.12.2021 asti.

Osallistu, onnistu, opi -työllisyyspoliittinen hanke

Osallistu, onnistu, opi -hanke on Kaakkois-Suomen TE-toimiston rahoittama työllisyyspoliittinen hanke, jossa palkkaamme pitkäaikaistyöttömiä työkokeiluun ja palkkatukityöhön Tadekoulu Estradin avustaviin tehtäviin. Työtehtävät mm. ovat ääni- ja valotekniikan, siivouksen ja kiinteistöhuollon työtehtäviä, avustavia toimisto- ja projektitöitä sekä puvustuksen ja ompelun työtehtäviä.

Hankkeen puitteissa työskenteleville henkilöille laaditaan henkilökohtainen suunnitelma työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi. Suunnitelmaan voi yksilöllisen tarpeen mukaan sisältyä mm. työnhaun ohjausta ja valmiuksien kehittämistä, opintohin ohjausta, työkyvyn tukemista, asiakkaan edelleen sijoitusta yrityksiin tai työllistymistä edistäviä yritys- ja oppilaitosvierailuja.  Hanke käynnistyy 1.1.2021 ja jatkuu vuoden 2023 loppuun saakka.

Lisätietoja: projektipäällikkö Hannu Romppainen p. 0451249449