Teatterilinja

Taidekoulu Estradin teatteri- ja kirjoittajaryhmät lukuvuonna 2022-2023

LASTEN JA NUORTEN TEATTERIRYHMÄT 6-20 -VUOTIAILLE

Teatterilinjalla tutustutaan monipuolisesti teatterin tekemiseen. Kaikki ikäryhmät valmistavat esityksiä ja edetessään voivat suuntautua esimerkiksi näyttelemiseen, kirjoittamiseen, dramaturgiaan, ohjaamiseen, skenografiaan ja video- ja elokuvakerrontaan

Perusopinnot 1 (6-8 -v.) ti klo 16.30-18
Perusopinnot 2 (9-10 -v.) ti klo 16-18.15
Perusopinnot 3 (11-12 -v.) ma klo 16-18.15
Perusopinnot 4 (12-14 -v.) ma klo 18.30-20.15 ja ti 18.30-20
Perusopinnot 5 (13-16 -v.) ma klo 16.15-18.30 ja to klo 16-18.15
Perusopinnot Happi-ryhmä (13-17 -v. teatteriharrastusta aloittavat nuoret) ke klo 16-18.15
Syventävät opinnot 1 (15-18 -v. teatteria harrastavat nuoret) ma 18.30-20.45 ja to klo 18.15-20.30

NUORTEN KIRJOITTAJARYHMÄ 13-18 -VUOTIAILLE ke klo 18.30-20.45

Tule mukaan kirjoittamaan itsellesi tärkeistä aiheista. Ryhmässä kirjoitetaan erilaisia tekstejä sekä tarinoita, luodaan omia fiktiivisiä maailmoja ja hahmoja sekä opetellaan ketjuttamaan tapahtumia ja juonenkäänteitä.

Ilmoittaudu ryhmiin osoitteessa estradi.eepos.fi

Teatteriharrastus on monipuolinen tutkimusmatka draaman ja teatteritaiteen maailmaan.

Teatterilinja mahdollistaa pitkäjänteisen ja tavoitteellisen teatteriharrastuksen kaiken ikäisille. Teatterilinjan opetus rohkaisee harrastajaa haastamaan itsensä teatterin tekijänä ja kehittämään omaa persoonallista ajatteluaan ja ilmaisuaan.

Taidekoulu Estradin teatteritaiteen opetus kannustaa aktiiviseen osallistumiseen. Teatteriopinnoissa tutustutaan monipuolisesti teatteritaiteen- ja draaman maailmaan. Oppilas etsii, tutkii ja oivaltaa teatterin- ja draaman sisältöjä. Teatterilinjalla voi suuntautua mm. näyttelemiseen, käsikirjoittamiseen, dramaturgiaan, ohjaamiseen, skenografiaan ja mediakasvatukseen. Teatteri on monitaiteinen taiteenlaji, ja siten myös opiskelu on luonteeltaan monitaiteista.

Teatterilinja antaa laajan oppimäärän mukaista teatteritaiteen perusopetusta lapsille ja nuorille. Teatteriopetusta tarjotaan myös aikuisille.

Taidekoulu Estradin teatterilinjan opetus tapahtuu jokaisen oppilaan ikää ja ajattelua vastaavassa ryhmässä. Opetus kannustaa oppilasta toimimaan aktiivisena yksilönä sekä vuorovaikutuksessa osana ryhmää. Opetuksessa tuetaan oppilaiden iloa, uteliaisuutta ja motivaatiota. Opiskelussa otetaan huomioon heidän yksilölliset tarpeensa ja tavoitteensa.

Oppilaita ohjataan taiteen omaehtoiseen tekemiseen ja henkilökohtaiseen tulkintaan sekä yksilöinä että ryhmänä. Teatterilinjalla valmistetaan esityksiä pienistä sketseistä pitkiin näytelmäklassikoihin, keikkaillaan ja osallistutaan lukuisiin tapahtumiin Suomessa ja ulkomailla.


Perusopintojen opintokokonaisuudet yhteensä 800 oppituntia