Teatterilinja

Taidekoulu Estradin teatteri- ja kirjoittajaryhmät lukuvuonna 2024-25

LASTEN JA NUORTEN TEATTERIRYHMÄT 6-20 -VUOTIAILLE

Teatterilinjalla tutustutaan monipuolisesti teatterin tekemiseen. Kaikki ikäryhmät valmistavat esityksiä ja edetessään voivat suuntautua esimerkiksi näyttelemiseen, kirjoittamiseen, dramaturgiaan, ohjaamiseen, skenografiaan ja video- ja elokuvakerrontaan

NUORTEN KIRJOITTAJARYHMÄ 13-18 -VUOTIAILLE 

Tule mukaan kirjoittamaan itsellesi tärkeistä aiheista. Ryhmässä kirjoitetaan erilaisia tekstejä sekä tarinoita, luodaan omia fiktiivisiä maailmoja ja hahmoja sekä opetellaan ketjuttamaan tapahtumia ja juonenkäänteitä.

Ilmoittaudu ryhmiin osoitteessa estradi.eepos.fi

TAIDEKARUSELLI 5-6 -VUOTIAILLE

Taidekaruselli on hauska tapa tutustua leikin kautta Taidekoulu Estradilla opetettaviin taidelajeihin. Toiminta nivoutuu tarinallisiin kokonaisuuksiin, joihin osallistujat pääsevät mukaan kokeilevan tekemisen kautta. Samalla musiikki, teatteri ja sirkus tulevat tutuiksi. Taidekaruselli auttaa löytämään itseä kiinnostavan taiteen lajin. 

Teatteriharrastus on monipuolinen tutkimusmatka draaman ja teatteritaiteen maailmaan.

Teatterilinja mahdollistaa pitkäjänteisen ja tavoitteellisen teatteriharrastuksen kaiken ikäisille. Teatterilinjan opetus rohkaisee harrastajaa haastamaan itsensä teatterin tekijänä ja kehittämään omaa persoonallista ajatteluaan ja ilmaisuaan.

Taidekoulu Estradin teatteritaiteen opetus kannustaa aktiiviseen osallistumiseen. Teatteriopinnoissa tutustutaan monipuolisesti teatteritaiteen- ja draaman maailmaan. Oppilas etsii, tutkii ja oivaltaa teatterin- ja draaman sisältöjä. Teatterilinjalla voi suuntautua mm. näyttelemiseen, käsikirjoittamiseen, dramaturgiaan, ohjaamiseen, skenografiaan ja mediakasvatukseen. Teatteri on monitaiteinen taiteenlaji, ja siten myös opiskelu on luonteeltaan monitaiteista.

Teatterilinja antaa laajan oppimäärän mukaista teatteritaiteen perusopetusta lapsille ja nuorille. Teatteriopetusta tarjotaan myös aikuisille.

Taidekoulu Estradin teatterilinjan opetus tapahtuu jokaisen oppilaan ikää ja ajattelua vastaavassa ryhmässä. Opetus kannustaa oppilasta toimimaan aktiivisena yksilönä sekä vuorovaikutuksessa osana ryhmää. Opetuksessa tuetaan oppilaiden iloa, uteliaisuutta ja motivaatiota. Opiskelussa otetaan huomioon heidän yksilölliset tarpeensa ja tavoitteensa.

Oppilaita ohjataan taiteen omaehtoiseen tekemiseen ja henkilökohtaiseen tulkintaan sekä yksilöinä että ryhmänä. Teatterilinjalla valmistetaan esityksiä pienistä sketseistä pitkiin näytelmäklassikoihin, keikkaillaan ja osallistutaan lukuisiin tapahtumiin Suomessa ja ulkomailla.


Perusopintojen opintokokonaisuudet yhteensä 800 oppituntia