Teatterilinja

Teatteriharrastus on monipuolinen tutkimusmatka draaman ja teatteritaiteen maailmaan.

Teatterilinja mahdollistaa pitkäjänteisen ja tavoitteellisen teatteriharrastuksen kaiken ikäisille. Teatterilinjan opetus rohkaisee harrastajaa haastamaan itsensä teatterin tekijänä ja kehittämään omaa persoonallista ajatteluaan ja ilmaisuaan.

Taidekoulu Estradin teatteritaiteen opetus kannustaa aktiiviseen osallistumiseen. Teatteriopinnoissa tutustutaan monipuolisesti teatteritaiteen- ja draaman maailmaan. Oppilas etsii, tutkii ja oivaltaa teatterin- ja draaman sisältöjä. Teatterilinjalla voi suuntautua mm. näyttelemiseen, käsikirjoittamiseen, dramaturgiaan, ohjaamiseen, skenografiaan ja mediakasvatukseen. Teatteri on monitaiteinen taiteenlaji, ja siten myös opiskelu on luonteeltaan monitaiteista.

Teatterilinja antaa laajan oppimäärän mukaista teatteritaiteen perusopetusta lapsille ja nuorille. Teatteriopetusta tarjotaan myös aikuisille.

Taidekoulu Estradin teatterilinjan opetus tapahtuu jokaisen oppilaan ikää ja ajattelua vastaavassa ryhmässä. Opetus kannustaa oppilasta toimimaan aktiivisena yksilönä sekä vuorovaikutuksessa osana ryhmää. Opetuksessa tuetaan oppilaiden iloa, uteliaisuutta ja motivaatiota. Opiskelussa otetaan huomioon heidän yksilölliset tarpeensa ja tavoitteensa.

Oppilaita ohjataan taiteen omaehtoiseen tekemiseen ja henkilökohtaiseen tulkintaan sekä yksilöinä että ryhmänä. Teatterilinjalla valmistetaan esityksiä pienistä sketseistä pitkiin näytelmäklassikoihin, keikkaillaan ja osallistutaan lukuisiin tapahtumiin Suomessa ja ulkomailla.


Perusopintojen opintokokonaisuudet yhteensä 800 oppituntia